wrapper

Who is he covers Albanian28 janar Page 1"Muhamedi, Kush është ai" quhet Libri i cili u botua gjatë muajit shkurt nga Instituti Shqiptar i Mendimit dhe i Qytetërimit Islam.

Ky libër xhepi është një nga librat piktoreske më të përmbledhur dhe më të plotë rreth profetit të Islamit Muhamedit (a.s).

Ai siguron një biografi të gjerë dhe informacion të përmbledhur mbi Muhamedin (a.s) siç mund të jetë karakteri dhe të dhënat personale të tij. Përveç kësaj, ky libër udhëzues i ilustruar "jep një pasqyrë të gjerë në lidhje me mësimet e profetit dhe ngjarjet kryesore në jetën e tij.

Libri "Muhamedi, Kush është ai" është shkruar posaçërisht për ata që do të donin të merrnin një informacion përmbledhës rreth themeluesit të fesë islame dhe mësimeve të tij nga burimet autentike islame.

Ky libër mund të jetë një mjet i dobishëm për të kuptuar mësimet, traditën dhe kulturën islame. Mesazhi i islamit zë një vend të veçantë në përmbajtjen e librit. Për këtë arsye, ajo promovon mirëkuptim, tolerancë, bashkëjetesë, dhe harmoni sociale mes njerëzve të racave, besimeve dhe kulturave të ndryshme.

Ndiqni prezantimin e librit "Muhamedi, Kush është ai" në youtube.

Rreth nesh

Instituti Shqiptar i Mendimit dhe i Qytetërimit Islam (AIITC) është themeluar në vitin 1996, me vendim të Gjykatës së Tiranës nr. 143, datë 04. 03. 1996. Veprimtaria e këtij Instituti është e shumëfishtë dhe e larmishme në fusha të ndryshme si: shkencore, kulturore, studimore, botuese, informuese dhe dokumentuese. 

Lexo për më tepër

Lidhjet

radio

tv kontakt 2