wrapper

Albanian Institute of Islamic Thought and Civilization - Hadith

"Muhtesar Sahih EL-BUHARI"

Mbështetur në përmbledhjen e ImamZejnudin El-ZubejditBotues:AIITCViti:2013ISBN:978-99956-713-1-0-2Mësimi i traditës së Profetit Muhamed a.s. është dëshirë dhe detyrë e çdo besimtari musliman.…

Dyzet Hadithe (El Erbaun En-Nev Evij)

Autori: Imam NeveviuPërkthyen: Ramiz Zekaj dhe Alban KodraViti i botimit: 2005Vendi i botimit: Tiranë"Dyzet Hadithe (El Erbaun En-Nev Evij)"Suneti është…

"Kuvendet e ndritshme"

Koment i 40 Haditheve të Imam NeveviutAutor: Imam Ahmed bin ShejnHixhazi El FeshnijBotues:AIITCViti:2004ISBN: 99927 - 991 -7 -XAutori Ahmed Hixhazi…

Rreth nesh

Instituti Shqiptar i Mendimit dhe i Qytetërimit Islam (AIITC) është themeluar në vitin 1996, me vendim të Gjykatës së Tiranës nr. 143, datë 04. 03. 1996. Veprimtaria e këtij Instituti është e shumëfishtë dhe e larmishme në fusha të ndryshme si: shkencore, kulturore, studimore, botuese, informuese dhe dokumentuese. 

Lexo për më tepër

Lidhjet

radio

tv kontakt 2