wrapper

Përktheu: Behar Ciku
Botues:AIITC
Vendi i botimit: Tiranë
Viti: 2003
Numri i faqeve: 100
Këtu përmblidhen disa sure kuranore dhe lutje të ndryshme, të cilat i duhen besimtarit musliman në jetën e tij të përditshme. Si suret ashtu edhe lutjet, fillimisht janë shkruar në gjuhën arabe dhe më pas, është dhënë përkthimi i tyre në gjuhën shqipe.

Për të nxitur lexuesin në praktikimin e këtyre lutjeve, së bashku me to është përmendur edhe shpërblimi për praktikuesin. Kryesisht janë përzgjedhur ato sure kuranore, të cilat njerëzit i njohin më mirë, për shkak të lehtësisë së leximit në arabisht dhe për shkak të vlerave të tyre të afirmuara.

Qëllimi i botimit të kësaj broshure është vendosja e një programi ditor në praktikën fetare të besimtarit musliman, bazuar në traditën autentike të Profetit Muhamed a.s., gjë që do të ndihmojë në përsosjen shpirtërore të besimtarit.

Rreth nesh

Instituti Shqiptar i Mendimit dhe i Qytetërimit Islam (AIITC) është themeluar në vitin 1996, me vendim të Gjykatës së Tiranës nr. 143, datë 04. 03. 1996. Veprimtaria e këtij Instituti është e shumëfishtë dhe e larmishme në fusha të ndryshme si: shkencore, kulturore, studimore, botuese, informuese dhe dokumentuese. 

Lexo për më tepër

Lidhjet

radio

tv kontakt 2